BE/NL
BE/FR FR DE UK NL PL EU
AgriFoodMatch

Ruimtelijk expert Land-en Tuinbouw

Locatie

Limburg

Bedrijfsprofiel - Ruimtelijk expert Land-en Tuinbouw

In diverse segmenten van de land- en tuinbouw staat Limburg aan de top in Vlaanderen. Limburg blijft de absolute koploper in de fruitteelt. De ruim 9.400 hectare fruitteeltgewassen beslaan 60 % van het totaal in Vlaanderen. Zij leveren een productiewaarde van 224 miljoen euro. Ook de rundvee- en de varkenssector doen het goed in Limburg met een respectievelijke waarde van 139 en 125 miljoen euro. In de Kempen zijn dan ook heel wat gespecialiseerde veehouderijen terug te vinden. Binnen dat segment blijkt vooral de melkveesector sterk: de Limburgse melkveebedrijven zijn een stuk groter dan het Vlaamse gemiddelde.

De economische cijfers leiden tot het besluit dat de Limburgse land- en tuinbouw een economisch speerpunt voor onze provincie is en blijft.

De ongeveer 3.000 Limburgse land- en tuinbouwbedrijven gebruiken samen bijna 90.000 ha grond, wat overeenkomt met ongeveer 37 % van de totale oppervlakte van de provincie. De sector is het sterkst vertegenwoordigd in de regio’s Haspengouw-Voeren, de Kempen en het Maasland.

De landbouwsector is echter geen geïsoleerde economische en ruimtelijke actor. In de oriëntatienota van het nieuwe beleidsplan Ruimte Limburg wordt de land- en tuinbouw beschouwd als een belangrijke ruimtelijke en economische speler voor het platteland. Doch tegelijkertijd wordt de evolutie op het platteland erkend waardoor de multifunctionele opdracht van het landelijk gebied is toegenomen.

De uitdagingen voor de land- en tuinbouw zijn te situeren op twee niveaus:

  • op bedrijfsniveau: door gewijzigde marktomstandigheden, evoluties in de regelgeving op het vlak van vergunningen, klimaatbeleid, gewijzigde inzichten in bedrijfsexploitatie, … veranderen de agrarische bedrijfszetels in uitbating en schaal. De vraag inzake ruimtelijke en sociale integratie in het platteland wordt dan ook meer nadrukkelijk gesteld. De dienst Landbouw en Platteland kan de ruimtelijke expertise vraaggericht inbrengen als advies t.a.v. de agrarische ondernemers in vergunningsprocedures
  • op regionaal en provinciaal niveau: het is belangrijk dat er voldoende ruimte blijft voor agrarische bedrijfsvoering, deels intensief en grootschalig, deels kleinschalig met een tendens naar verbreding met semi- of niet-agrarische activiteiten. Om deze ruimte te waarborgen is het belangrijk dat de dienst Landbouw en Platteland met een ruimtelijke expertise deelneemt aan de diverse ruimtelijke planningsprocessen en overlegfora.

De ruimtelijk expert Land- en Tuinbouw zorgt op beide niveaus voor een actieve en proactieve rol van de provinciale dienst Landbouw en Platteland.

Voor de versterking van zijn team zoekt de dienst een ruimtelijk expert Land- en Tuinbouw. Het betreft een contractuele wervingsreserve op masterniveau en momenteel is 1 functie vacant.

Functie omschrijving - Ruimtelijk expert Land-en Tuinbouw

Vanuit je ruimtelijke expertise, je landbouweconomische kennis, je kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en je bredere visie op diverse omgevingsaspecten ... slaag je erin om het ruimtegebruik van de Limburgse agrarische sector te monitoren en de verworven kennis in te zetten als instrument voor adviesverlening in ruimtelijke planningsprocessen op bedrijfsniveau en gebiedsgericht, provinciaal en Vlaams niveau. Je neemt een actieve rol op in het opstellen van het beleidsplan Ruimte Limburg en vertegenwoordigt de provincie Limburg in verschillende netwerken en de Limburgse ruilverkavelingscomités.

Functie eisen - Ruimtelijk expert Land-en Tuinbouw

De kandidaten moeten beschikken over:

  • een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Conform het administratief statuut worden laatstejaarsstudenten van bovenvermelde opleidingen ook toegelaten tot de proef. Diploma's of getuigschriften die krachtens de wet, het decreet of de internationale regelgeving als gelijkwaardig worden erkend of verklaard met de bovenvermelde diploma's, worden ook aanvaard.

Aanbod - Ruimtelijk expert Land-en Tuinbouw

 • Een dynamisch team
 • Flexibele en multidisciplinaire werkomgeving
 • Mogelijkheden om creatief te zijn en jezelf te ontplooien
 • Voltijds contract voor onbepaalde duur/statutaire benoeming na 1 jaar proefperiode
 • Een brutomaandloon van minimum 3.046,98 euro – maximum 5.048,09 euro
 • Een interessante verlofregeling
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling
 • Maaltijdcheques
 • Een gratis hospitalisatieverzekering
 • Tal van andere troeven o.a. een Bokrijkabonnement voor jou en je familie

Interesse in Ruimtelijk expert Land-en Tuinbouw?

Stuur je sollicitatiebrief uiterlijk 1 augustus 2017 samen met een uitgebreid curriculum vitae en een kopie van je diploma naar de provincie Limburg:

  • per post: Directie HRM, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
  • per e-mail: vacatures@limburg.be.

Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Meer info
Voor informatie over de selectieprocedure, de arbeidsvoorwaarden, … kun je terecht bij Rebecca Huysmans, bestuurssecretaris, Afdeling Loopbaanbegeleiding - Directie HRM, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, tel. 011 23 78 37, rebecca.huysmans@limburg.be , vacatures@limburg.be .

Voor informatie over de inhoud van de functie kun je terecht bij Bruno Bamps, directeur, Directie Economie, Europa, Landbouw en Platteland, tel. 011 23 74 12, bruno.bamps@limburg.be .

Snel zoeken
Nieuwe jobs Agro & Food
Home-Office, veel op de baan en eenmaal per maand op kantoor in Olen.
Je bent werkzaam in je eigen regio (ongeveer een straal van 40km rondom waar je woont).
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen,Limburg
Vacatures per mail
Met een Job Search Agent ontvang je de nieuwste vacatures per e-mail.