BE/NL
BE/FR FR DE UK NL PL EU
AgriFoodMatch

Operationeel Manager Proefbedrijf Pluimveehouderij

Locatie

Geel

Bedrijfsprofiel - Operationeel Manager Proefbedrijf Pluimveehouderij

Binnen het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid zoeken we samen met lokale besturen en verenigingen naar de bovenlokale uitdagingen en noden binnen welzijn, wonen, economie, arbeidsmarkt, innovatie, landbouw- en plattelandsbeleid. We bevorderen (intersectorale) samenwerking, en gaan op zoek naar opportuniteiten om de publieke dienstverlening naar burgers, ondernemers en lokale besturen te verbeteren. We tonen de weg naar Europese fondsen en kijken over de grenzen heen.

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij is een toonaangevende praktijkonderzoeksinstelling in de provincie Antwerpen met een uitstraling naar geheel België. Inmiddels is er ook een grote internationale uitstraling. We werken met leg- en vleeskippen: een unieke combinatie die je nergens anders vindt. Dagelijks worden er 31.000 legkippen en 44.000 vleeskippen verzorgd en opgevolgd door een team van onderzoekers en dierverzorgers. Samen zoeken ze naar manieren om pluimvee efficiënter te houden. Hierbij krijgen dierenwelzijn, volksgezondheid, een kleinere impact en zuiniger omgaan met grondstof en energie veel aandacht.

Interesse? Neem zeker een kijkje op onze website: Proefbedrijf Pluimveehouderij - Provincie Antwerpen

Functie omschrijving - Operationeel Manager Proefbedrijf Pluimveehouderij

Je geeft leiding aan een veertiental medewerkers binnen het Proefbedrijf Pluimveehouderij die actief zijn in volgende domeinen: dierverzorging, administratie en onderhoud.
Je medewerkers hebben met jou een sterke leidinggevende achter zich staan, die hen aanstuurt en motiveert, maar ook ondersteunt en samenwerking met andere teams en diensten stimuleert.
Als operationeel manager ben je verantwoordelijk voor de effectieve uitvoering van het onderzoek op basis van de onderzoeksprogramma’s en – plannen van het inhoudelijke team. Je bent ook verantwoordelijk voor de algemene bedrijfsvoering op vlak van financieel, operationeel en personeelsmanagement.
Je investeert zowel in je extern als intern netwerk. Extern om op de hoogte te blijven van noden van pluimveesector en de mogelijke leveranciers en klanten voor het bedrijf. Intern zorg je voor afstemming en overleg met de centrale administratie en met het inhoudelijke team en de inhoudelijk manager.
Je bent verantwoordelijk voor het financieel management (budgetopmaak, rapportering en boekhouding met input van inhoudelijk manager.

Samen met je team en in afstemming met het onderzoeksprogramma maak je een sterke operationele planning op zowel op korte, middellange als lange termijn. De eindverantwoordelijkheid ligt hiervoor bij jou als operationeel manager.

Tot slot ben je als operationeel manager verantwoordelijk voor de algemene bedrijfsvoering bestaande uit vele processen zoals aan- en verkopen, landbouwadministratie en preventie en bescherming.

Functie eisen - Operationeel Manager Proefbedrijf Pluimveehouderij

Als operationeel manager beschik je over onderstaande gedragscompetenties:

 • plannen en organiseren: je plant en organiseert taken, opdrachten, oplossingen, projecten op lange termijn die concrete repercussies hebben voor anderen en die onderhevig zijn aan onvoorziene omstandigheden
 • richting geven: je neemt verantwoordelijkheid op voor leren binnen de organisatie, je faciliteert kennisoverdracht binnen een team/groep
 • ontwikkelen van anderen: je coacht met het oog op het ontwikkelen van de gewenste gedragsvaardigheden; je fungeert als coach/mentor
 • veranderingsbereidheid: je voert veranderingen door en herschikt, wijzigt, verandert de processen en werkwijzen waar nodig
 • overtuigingskracht: je hanteert aangepaste beïnvloedingsstrategieën
 • netwerken: je bouwt doelgericht een invloedrijk, professioneel netwerk uit over de grenzen van de eigen afdeling/entiteit
 • besluitvaardigheid: je neemt beslissingen in situaties waarin het risico niet eenduidig in te schatten is
 • organisatiesensitiviteit: je getuigt van realiteitszin bij het ondernemen van acties die verscheidene entiteiten aanbelangen en je houdt hierbij rekening met de (politieke) invloeden binnen een organisatie
 • inlevingsvermogen: je reageert (via houding en handelen) adequaat op door andere geuite gedachten, gevoelens, behoeften, verwachtingen

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

 • grondige kennis en/of inzicht hebben in landbouwwetgeving en de landbouwsector
 • affiniteit hebben met de pluimveesector
 • financieel inzicht hebben
 • grondige kennis van informaticatoepassingen (Word, Excel, PowerPoint, Outlook en internettoepassingen)
 • basiskennis van internettoepassingen en software voor statistiek

Aanbod - Operationeel Manager Proefbedrijf Pluimveehouderij

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

 • je bent in het bezit van een masterdiploma
 • je kan minstens 4 jaar professionele ervaring voorleggen in een gelijkaardige functie

Aan deze voorwaarden moet je voldoen bij uiterste inschrijvingsdatum.

Interesse in Operationeel Manager Proefbedrijf Pluimveehouderij?

solliciteren via sollliciteerknop.

Snel zoeken
Vacatures per mail
Met een Job Search Agent ontvang je de nieuwste vacatures per e-mail.