BE/NL
BE/FR FR DE UK NL PL EU
AgriFoodMatch

Manager Cluster Agrofood

Locatie

Hasselt

Bedrijfsprofiel - Manager Cluster Agrofood

In diverse segmenten van de land- en tuinbouw staat Limburg aan de top in Vlaanderen. Limburg blijft de absolute koploper in de fruitteelt. De ruim 9.400 hectare fruitteeltgewassen beslaan 60 % van het totaal in Vlaanderen. Zij leveren een productiewaarde van 224 miljoen euro. Ook de rundvee- en de varkenssector doen het goed in Limburg met een respectievelijke waarde van 139 en 125 miljoen euro. In de Kempen zijn dan ook heel wat gespecialiseerde veehouderijen terug te vinden. Binnen dat segment blijkt vooral de melkveesector sterk: de Limburgse melkveebedrijven zijn een stuk groter dan het Vlaamse gemiddelde.

De economische cijfers leiden tot het besluit dat de Limburgse land- en tuinbouw een economisch speerpunt voor onze provincie is en blijft.

De ongeveer 3.000 Limburgse land- en tuinbouwbedrijven gebruiken samen bijna 90.000 ha grond, wat overeenkomt met ongeveer 37 % van de totale oppervlakte van de provincie. De sector is het sterkst vertegenwoordigd in de regio’s Haspengouw-Voeren, de Kempen en het Maasland.

De landbouwsector is echter geen geïsoleerde economische actor. Als primair producent is de sector een belangrijke schakel in het agrobusinesscomplex, waartoe ook de toeleveringsbedrijven van voeders, gewasbeschermingsmiddelen, machines, stallenbouw, … en de verwerkende industrie behoren. In Limburg zijn, naast de 7 850 mensen die in de primaire sector zijn tewerkgesteld, ongeveer 12.650 mensen tewerkgesteld bij 4.400 bedrijven in het agrobusinesscomplex. Hierbovenop moeten de 31.000 seizoenarbeiders worden bijgerekend.

De economische waarde van het complex wordt geschat op 6,2 miljard euro per jaar, waarvan 670 miljoen euro uit de primaire productie. Bijna 90 % van de economische waarde wordt gerealiseerd door handel en verwerking van de land- en tuinbouwproducten.

Het provinciale landbouwbeleid is gericht op het verhogen van de slagkracht en het innovatief vermogen van de land- en tuinbouw in Limburg. Hiertoe ontwikkelt het bestuur een adequaat regulier beleidsinstrumentarium en wordt op een projectmatige wijze geanticipeerd op nieuwe uitdagingen, kansen en opportuniteiten die zich t.a.v. de Limburgse agrarische sector stellen. Vooral het toegepaste wetenschappelijke en demonstratief onderzoek en de gespecialiseerde adviesverlening door de Limburgse praktijkcentra spelen ter zake een belangrijke rol.

Naast de landbouwtechnische ondersteuning via de praktijkcentra is een sectorgerichte economische benadering van de volledige landbouwketen belangrijk. Samen met de dalende trend in het aantal land- en tuinbouwbedrijven, manifesteren schaalvergroting en diversificatie zich als twee belangrijke evolutielijnen in de Limburgse agrarische sector. Deze diversificatie verloopt op het brede spectrum van de agrarische keten, zowel vooraf (toeleveringsbedrijven) als na de primaire productie (verwerking, handel, …). De economische valorisatie van de verschillende schakels in de keten is onvoldoende zodat er nog veel economisch potentieel onbenut blijft.

Een betere benutting van deze economische opportuniteiten geeft nieuwe kansen voor innovatief ondernemerschap en voor nieuwe jobcreatie. De manager Agrofood zoekt actief naar deze nieuwe kansen en werkt mee aan een sterke beleidsvisie voor de verdere ontwikkeling van de Limburgse agrofoodcluster.
Het betreft een contractuele wervingsreserve op masterniveau en momenteel is 1 functie vacant.

Functie omschrijving - Manager Cluster Agrofood

Je slaagt erin een korte- en langetermijnvisie te ontwikkelen om het economische potentieel van de landbouwketen of van het Limburgse agrobusinesscomplex te ontwikkelen. Je zoekt actief en creatief naar kansen voor nieuwe producten, diensten en technieken als basis voor innovatief ondernemerschap en voor jobcreatie. Je slaagt erin via innovatie, cross-overs met andere economische sectoren en het stimuleren van technisch, financieel en commercieel haalbare co-creatietrajecten nieuwe businessopportuniteiten te detecteren en te ontwikkelen.

Functie eisen - Manager Cluster Agrofood

De kandidaten moeten beschikken over:

  • een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Conform het administratief statuut worden laatstejaarsstudenten van bovenvermelde opleidingen ook toegelaten tot de proef. Diploma's of getuigschriften die krachtens de wet, het decreet of de internationale regelgeving als gelijkwaardig worden erkend of verklaard met de bovenvermelde diploma's, worden ook aanvaard.

Aanbod - Manager Cluster Agrofood

 • Een dynamisch team
 • Flexibele en multidisciplinaire werkomgeving
 • Mogelijkheden om creatief te zijn en jezelf te ontplooien
 • Voltijds contract voor onbepaalde duur/statutaire benoeming na 1 jaar proefperiode
 • Een brutomaandloon van minimum 3.046,98 euro – maximum 5.048,09 euro
 • Een interessante verlofregeling
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling
 • Maaltijdcheques
 • Een gratis hospitalisatieverzekering
 • Tal van andere troeven o.a. een Bokrijkabonnement voor jou en je familie

Interesse in Manager Cluster Agrofood?

Stuur je sollicitatiebrief uiterlijk 1 augustus 2017 samen met een uitgebreid curriculum vitae en een kopie van je diploma naar de provincie Limburg:

 • per post: Directie HRM, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 • per e-mail: vacatures@limburg.be .

Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Meer info
Voor informatie over de selectieprocedure, de arbeidsvoorwaarden, … kun je terecht bij Rebecca Huysmans, bestuurssecretaris, Afdeling Loopbaanbegeleiding - Directie HRM, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, tel. 011 23 78 37, rebecca.huysmans@limburg.be , vacatures@limburg.be .

Voor informatie over de inhoud van de functie kun je terecht bij Bruno Bamps, directeur, Directie Economie, Europa, Landbouw en Platteland, tel. 011 23 74 12, bruno.bamps@limburg.be .

Snel zoeken
Nieuwe jobs Agro & Food
Vacatures per mail
Met een Job Search Agent ontvang je de nieuwste vacatures per e-mail.