BE/NL
BE/FR FR DE UK NL PL EU
AgriFoodMatch

Diensthoofd Landbouw- en Plattelandsbeleid

Locatie

Antwerpen

Bedrijfsprofiel - Diensthoofd Landbouw- en Plattelandsbeleid

Binnen het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid zoeken we samen met lokale besturen en verenigingen naar de bovenlokale uitdagingen en noden binnen welzijn, wonen, economie, arbeidsmarkt, innovatie, landbouw- en plattelandsbeleid. We bevorderen (intersectorale) samenwerking, en gaan op zoek naar opportuniteiten om de publieke dienstverlening naar burgers, ondernemers en lokale besturen te verbeteren. We tonen de weg naar Europese fondsen en kijken over de grenzen heen.

De werking van de dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid berust op een aantal pijlers, nl. landbouw, glastuinbouw, platteland, dorpen en streekgebonden producten. Als diensthoofd Landbouw- en Plattelandsbeleid ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het adviseren van de deputatie voor de voornoemde thema's en het formuleren van nieuwe beleidsvoorstellen. Hiervoor werk je nauw samen met collega’s van andere diensten binnen en buiten het departement. Daarnaast worden er vanuit de dienst projecten gecoördineerd, informatie verstrekt en subsidies verleend in het kader van deze thema's. De visie en tal van initiatieven kan je terugvinden op www.provincieantwerpen.be.

Functie omschrijving - Diensthoofd Landbouw- en Plattelandsbeleid

Je geeft leiding aan een achttal medewerkers binnen ons departement die actief zijn op volgende beleidsdomeinen: landbouw, glastuinbouw, platteland, dorpen en streekgebonden producten.

Je medewerkers hebben met jou een sterke leidinggevende achter zich staan, die hen aanstuurt en motiveert, maar ook ondersteunt en samenwerking met andere teams en diensten stimuleert.

Samen met je medewerkers vertaal je de provinciale visie en strategische doelstellingen in concrete acties op de volgende domeinen:

 • Landbouw: op 42% van het Antwerpse platteland zijn land- en tuinbouwers aan de slag. Zij maken producten die je dagelijks gebruikt zoals melk, groenten, vlees en fruit. Deze worden verwerkt, verpakt en getransporteerd tot in jouw supermarkt. Zo is de landbouwsector de motor van de industrie en handel. De provincie ondersteunt de landbouwsector in zijn zoektocht naar kwalitatieve ruimte voor landbouw.
 • Glastuinbouw: 50% van alle glastuinbouw in Vlaanderen vind je in onze provincie. Je vindt er ook bijna 60% van alle groenteteelt onder glas. Hiermee is glastuinbouw voor onze provincie een belangrijke economische sector. Als provincie zetten we in op ruimte, ontwikkeling, verduurzaming en reconversie van deze sector.
 • Platteland: op het platteland woon je, werk je, speel je, fiets je, rust je of wandel je. Ons platteland is een boeiende mix van mensen en activiteiten. Je kunt er heel wat beleven. De provincie Antwerpen zoekt mee naar dat evenwicht en zet zich in voor ontwikkeling en ondernemerschap op het platteland. De provincie zet zijn schouders onder projecten die het platteland een boost geven. Samen met de Europese en Vlaamse overheid geeft de provincie subsidies om deze plannen te verwezenlijken.
 • Dorpen: dorpen zijn de plekken op het platteland waar veel activiteit samenkomt. Dorpen kan je zien als de motor van de streekontwikkeling op het platteland, daarom werken we aan een provinciaal beleid voor veerkrachtige dorpen.
 • Streekgebonden producten: de provincie Antwerpen telt meer dan 250 hoeve- en streekproducten. De hoeveproducten koop je rechtstreeks bij de boer: extra vers, gezond en lekker en dit aan een eerlijke prijs voor jou én de boer. Door het beperkte transport en verpakkingsmateriaal is het ook eerlijker voor het milieu. Bij de streekproducten vind je voor ieder wat wils: van streekbieren over zoetigheden tot typische vleesbereidingen. Met haar hoeve- en streekproductenbeleid wil de provincie Antwerpen die trots voor het lekkers uit onze streken versterken.

Functie eisen - Diensthoofd Landbouw- en Plattelandsbeleid

Als adviseur beschik je over onderstaande specifieke gedragscompetenties:

 • visie: je brengt een eigen beleid naar voren dat de entiteit/organisatie op lange termijn beïnvloedt; je zet concrete en gerichte acties op om onze doelstellingen te bereiken en je streeft hierbij altijd naar kwaliteit
 • organisatiesensitiviteit: je getuigt van realiteitszin bij het ondernemen van acties die verscheidene entiteiten aanbelangen; je bent in staat om relevante ontwikkelingen kritisch en zelfstandig te detecteren, te signaleren en hierover onderbouwd te adviseren binnen de bredere beleidscontext
 • ontwikkelen van anderen: je coacht met het oog op het ontwikkelen van de gewenste gedragsvaardigheden; je fungeert als coach/mentor
 • richting geven: je geeft richting zowel via processen en structuren, maar ook door het uitdragen van een duidelijk en inspirerend beleid; daarnaast betrek en begeleid je je medewerkers bij veranderingen
 • flexibel gedrag: je past je gedrag doelgericht aan om de gestelde doelstellingen beter (sneller, efficiënter, …) te kunnen bereiken
 • overtuigingskracht: je overtuigt door inhoud en aanpak, en hanteert hierbij aangepaste beïnvloedingsstrategieën
 • klantgerichtheid: je anticipeert op mogelijke toekomstige noden van klanten
 • resultaatsgerichtheid: je formuleert operationele en strategische doelstellingen voor je dienst, en zet dit om in concrete en gerichte acties; je streeft hierbij altijd naar kwaliteit
 • inlevingsvermogen: je reageert (via houding en handelen) adequaat op door andere geuite gedachten, gevoelens, behoeften, verwachtingen

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

 • Je hebt kennis van de beleidsthema’s waarvoor je verantwoordelijk wordt (landbouw, glastuinbouw, platteland, dorpen en streekgebonden producten) en je hebt zicht de stakeholders die bij dit beleid betrokken zijn;
 • Je hebt basiskennis van ruimtelijke ordening;
 • Je kan vlot met ICT-tools werken.

Aanbod - Diensthoofd Landbouw- en Plattelandsbeleid

We stellen geen diplomavereisten om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure. Een masterdenkniveau is wel vereist.
Indien je niet over een masterdiploma beschikt dien je een capaciteitstest af te leggen. Deze testresultaten zijn uitsluitend. We sturen je 3 online testen op masterniveau, zijnde een abstracte, verbale en numerieke redeneerproef. Enkel kandidaten die de vooropgelegde minimumscore behalen op alle testen, worden toegelaten tot het volgende onderdeel.

Je beschikt minstens over 4 jaar professionele werkervaring.

Aan deze voorwaarden moet je voldoen bij uiterste inschrijvingsdatum.

Interesse in Diensthoofd Landbouw- en Plattelandsbeleid?

Solliciteren via solliciteerknop

Snel zoeken
Vacatures per mail
Met een Job Search Agent ontvang je de nieuwste vacatures per e-mail.